Milieu

Bij uw bedrijfsvoering heeft u altijd te maken met milieuaspecten. Het  voldoen aan wettelijke eisen is  daarbij een minimale eis. Verder wilt  u uw energieverbruik zo laag mogelijk hebben en voor uw grondstoffen zo veel mogelijk milieuverantwoorde  en/of gerecyclede materialen gebruiken. Inzicht hebben in uw milieurisico’s en maatregelen om de mogelijke milieu-impact van uw bedrijfsvoering  te verlagen moeten  in beeld gebracht worden. Op basis hiervan worden milieudoelstellingen en het milieuprogramma opgesteld en uitgerold. Door te meten, te monitoren en te evalueren is er transparantie in uw milieuprestaties. Zo wordt vorm gegeven aan continue milieuverbeteringen en het beheersen van uw milieuaspecten. En bovendien wordt hiermee voorkomen dat u onnodige (milieu-)kosten uitgeeft, waardoor uw bedrijfsresultaten verbeteren.

Consinsus kan u helpen uw milieuaspecten te beheersen, milieumanagement vorm te geven en te onderhouden. Onze dienstverlening omvat o.a.:

  • Milieumanagementsysteem opzetten en onderhouden
  • Milieuaspecten analyse
  • Milieudoelstellingen en milieuprogramma uitwerken
  • Wet- en regelgevingregister
  • Implementeren milieumaatregelen
  • Compliance toetsing
  • Interne milieu-audits
  • Management review
  • Certificering ISO14001
  • CO2-management

Reageren is niet mogelijk