MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt om een effectief integraal management waarin u respect hebt voor uw personeel, de milieuaspecten als gevolg van uw activiteiten en uw stakeholders (3P of People, Planet en Profit). Bedrijfsdoelstellingen zijn evenwichtig als het gaat om uw grootste kapitaal, uw medewerkers, uw bedrijfsrisico’s, uw milieu-impact, klanttevredenheid en procesverbetering. U heeft inzicht in de risico’s van en ziet ook kansen voor samenwerking in de leveringsketen. Het is echter een hele uitdaging om deze aspecten goed te implementeren en overzicht te houden.

Consinsus kan u helpen de duurzame ontwikkeling van uw organisatie en ketensamenwerking (verder) vorm te geven. Onze dienstverlening omvat o.a.:

  • MVO-scan
  • Stakeholderanalyse
  • Stakeholderenquête
  • Communicatie over MVO-aspecten
  • Interne MVO-audits
  • MVO-managementsysteem opzetten en onderhouden
  • Certificering MVO-prestatieladder
  • SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
  • URSA (Unilever Responsible Sourcing Auditing)

Reageren is niet mogelijk