SMETA

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) is een beoordelingssysteem met betrekking tot de principes van ETI (Ethical Trade Initiative). SMETA gaat uit van het SEDEX-platform (SEDEX=Supplier Ethical Data Exchange) waar inkopers en leveranciers hun praktische invulling van ethisch verantwoorde bedrijfsvoering in een database opslaan en met elkaar uitwisselen. Door één van uw afnemers wordt u gevraagd een SMETA-audit uit te laten voeren en aan te tonen dat u op ethisch verantwoorde manier uw bedrijf runt. De aangesloten SEDEX-leden worden in staat gesteld hun auditrapporten te delen en te leren van elkaar.

Wilt u een SMETA audit laten uitvoeren, dan kan Consinsus u daarbij helpen. Onze dienstverlening omvat o.a.:

  • Het implementeren van de ETI-eisen in uw organisatie
  • Interne SMETA-audits
  • Opstellen en implementeren van een gedragscode
  • Het leveren van een ethische risico-inventarisatie in de leveringsketen
  • Het voorbereiden op en begeleiden van uw organisatie bij de SMETA-audit
  • URSA-audit

Reageren is niet mogelijk